Email

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRANDIA.PL

Słowniczek:

 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.brandia.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.brandia.pl.

 

  1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.brandia.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

 

  1. Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o każdej zmianie statusu zamówienia (oczekujące, potwierdzone, wysłane, anulowane, zwrot).

 

  1. W zamówieniu Klient dokonuje:
    • wyboru zamawianych towarów ze wskazaniem ich ilości,
    • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i danych, na jakie ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   • wyboru sposobu płatności.
  2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub gdy w przypadku danego produktu istnieje możliwość wykonania go na indywidualne zamówienie.

 

  1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 

  1. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i brak możliwości realizacji indywidualnego zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale §6 Formy płatności i nadpłaty.

 

  1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest podstawą gwarancji.
§ 2 Zmiany w zamówieniach
  1. Zmiany w zamówieniu lub wycofania zamówienia Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu wystawienia faktury VAT za sprzedaż).

 

  1. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z administratorem sklepu e-mailem pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem 502 241 804. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.

 

 1. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego to zamówienie zostało złożone.
§ 3 Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

  1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce „Regulamin”, znajdującej się w głównym menu strony.
§ 4 Czas realizacji zamówienia
  1. Jako czas realizacji zamówienia rozumie się czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do kompletacji i wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Przeciętnie są to 2-3 dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

  1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru brandia.pl w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
  2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
   • Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2-3 dni robocze,
    - list priorytet
    (waga do 0,49 kg) koszt brutto 5,00zł,
    - paczka priorytet (waga od 0,5 kg do 1 kg) koszt brutto 10,00zł
   • Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.
   • Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1-2 dni robocze,
    koszt brutto 19,00zł,
    Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
  3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy poza terytorium Polski:
    • Poczta Polska, paczka priorytetowa, przewidywany czas dostawy: zgodnie z deklaracją Opertaora - w zależności od kraju docelowego:
    • Europa, Rosja, Izrael
     - list priorytet
     (waga do 0,49 kg) koszt brutto 25,00zł,
     - paczka priorytet (waga od 0,5 kg do 1 kg) koszt brutto 55,00zł
    • Ameryka Północna, Afryka
     - list priorytet
     (waga do 0,49 kg) koszt brutto 25,00zł,
     - paczka priorytet (waga od 0,5 kg do 1 kg) koszt brutto 65,00zł
    • Ameryka Południowa i Środkowa, Azja
     - list priorytet
     (waga do 0,49 kg) koszt brutto 25,00zł,
     - paczka priorytet (waga od 0,5 kg do 1 kg) koszt brutto 70,00zł
    • Australia, Oceania
     - list priorytet
     (waga do 0,49 kg) koszt brutto 25,00zł,
     - paczka priorytet (waga od 0,5 kg do 1 kg) koszt brutto 85,00zł
    • Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

 

  1. Istnieje możliwość wysłania zamówienia poza granice Polski. W takim przypadku niezbędny jest kontakt z administratorem sklepu, w celu ustalenia szczegółów związanych z wysyłką m.in. formy i kosztów wysyłki.

 

  1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

  1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie zawinione przez Pocztę Polska, firmę kurierską lub spowodowane przez zdarzenia losowe.

 

 1. Sklep oferuje możliwość zakupu wybranych produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta po uprzednim, telefonicznym ustaleniu warunków realizacji tego typu zlecenia.
§ 5 Formy płatności i nadpłaty
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność gotówką przy odbiorze - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub odbioru osobistego w Punkcie Odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta,
   • przelew bankowy - przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sklepu; w tytule płatności należy podać numer zamówienia,
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:
   • przelew bankowy - przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Sklepu; w tytule płatności należy podać numer zamówienia,
  3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew bankowy.
  5. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:
   • jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu,
   • jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie,
   • jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

 

 1. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki wyłącznie w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
 2. Nr konta: Alior Bank 53 2490 0005 0000 4500 7747 0123
§ 6 Reklamacje
 
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie zostały wyprodukowane przez firmę ODB Janina Sulęta, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
 • wad fabrycznych,
 • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
 • gwarancji nie podlegają:
  naturalne zużycie
  uszkodzenia mechaniczne
  wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu
  zabrudzenia
  uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
  różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry

 

3.  W przypadkach stwierdzonych powyżej Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu: ODB Janina  Sulęta, ul. Księdza Skargi 9A, 84-200 Wejherowo. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz pisemną informację dotyczącą przyczyn reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora u Klienta.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku (12 m-cy) od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

 

 1. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT. Ewentualny zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania towaru przez Klienta.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru przez Sklep zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w § 5 "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Produkty na zamówienie (jako szczególny rodzaj sprzedaży) nie podlegają zwrotowi.
§ 8 Dane osobowe
 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie brandia.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§ 9 Postanowienia końcowe
  1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep brandia.pl  należący do firmy: ODB Janina Sulęta, ul. Księdza Skargi 9a, 84-200 Wejherowo, NIP 9461797774, Regon 221901539.
  1. Firma jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wejherowa.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ODB Janina Sulęta. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
  1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu §9 niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02-11-2013.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie brandia.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zamówienia są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie wzory chronione są prawem autorskim i kopiowanie ich jest nielegalne.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na Regulamin sklepu.

Obowiązuje od 2013-11-02

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PLIKI COOKIES
  1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

 

  1. Firma używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań. Pliki cookies służą tylko i wyłącznie administratorowi do monitorowania ruchu w serwisie.

 

  1. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

 

  1. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

 

  1. Frima nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim i organizacjom zewnętrznym danych personalnych, takich jak: adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i faksu oraz innych informacji identyfikujących osoby, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym na niniejszej stronie.

 

 1. Przetwarzanie danych jest prowadzone tylko i wyłącznie na w celu usprawnienia procesu komunikacji to znaczy w celu odpowiedzi na zapytanie, opracowanie wyceny usług oraz przesłanie oferty dotyczącej współpracy. Dostęp do danych osobowych, pochodzących z formularzy kontaktowych ma tylko ograniczona liczba osób na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 80, rozporządzenie nr 521).